BIOFEEDBACK

Specjaliści:

Wiesław
Kwaśniewski

terapeuta integracji sensorycznej (SI),
Biofeedback, logopeda, oligofrenopedagog