KONSULTACJE
Konsultacja psychologiczna dorośli/dzieci/młodzież50 min. - 60 min.120 zł - 150 zł
wizyta domowa
50 min.
200 zł
Konsultacja z psychoterapeutą dorośli/dzieci/młodzież50 min. - 60 min.120 zł - 150 zł
wizyta domowa
50 min.
200 zł
Konsultacja z lekarzem psychiatrą dorosłych
diagnostycznado 40 min.150 zł
kontrolnado 30 min.
Skype do 30 min.
120 zł
150 zł
wizyta domowa do 40 min200 - 250 zł
Konsultacja dla rodziców/opiekunów50 min.120 zł
Konsultacja seksuologiczna dorośli/dzieci/młodzież50 min. - 60 min.120 zł - 150 zł
Konsultacja z neurologopedą dorosłych 50 min.120 zł
wizyta domowa
50 min.
150 zł
Konsultacja z psychodietetykiem dorośli/dzieci/młodzież50 min. 120 zł
Konsultacja z terapeutą uzależnień50 min.120 zł
Konsultacja diagnostyczna z terapeutą metody Warnkego 120 min.140 zł
Wizyta domowa psycholog/psychoterapeuta50 min.200 zł
Sesja przez Skype 50 min.150 zł/35 euro
TERAPIA
Psychoterapia indywidualna dorośli/dzieci/młodzież50 min. - 60 min.120 zł - 150 zł
Skype 50 min.150 zł/35 euro
Psychoterapia par60 min.160 zł - 180 zł
Psychoterapia rodzin60 min.180 zł - 200 zł
Terapia uzależnień dla dorosłych i młodzieży 50 min.120 zł
Terapia neurologopedyczna dla dorosłych 30 min.70 zł
50 min.120 zł
wizyta domowa
50 min.
150 zł
Terapia trudności szkolnych/dysleksji dla dzieci
MetodąWarnkego
60 min.70 zł
Terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD) metodą Warnkego45 min.50 zł
DIAGNOSTYKA
Diagnoza poziomu inteligencji - test Wechslera
dorośli/dzieci/młodzież
do 120 min.250 zł
Diagnoza osobowości – test MMPI dla dorosłych 120 min.250 zł
Diagnoza funkcji poznawczych 120 min.250 zł
Diagnoza ADHD dorośli/dzieci/młodzież (2-3 spotkania)50 min.120 zł
Diagnoza w zakresie chorób otępiennych
i Alzheimera osób starszych
50 min. 120 zł
Diagnoza w obszarze uzależnień (3-4 spotkania)50 min.350-450 zł/całość
Diagnostyka seksuologiczna dorośli/dzieci/młodzież50 min.120 zł
Diagnoza preferencji zawodowych / kariery (2 spotkania)90 min.+90 min.350 zł/całość
Treningi indywidualne
Trening uwalniania emocji metodą EFT (3-6 spotkań)90 min./spotkanie150 zł
Trening wzrokowo-słuchowy dla dorosłych 40 min.40 zł

Trening funkcji poznawczych osób starszych z zaburzeniami pamięci
60 min.70 zł
wizyta domowa
60 min.
90 zł
Trening kompetencji rodzicielskich 50 min.120 zł
Trening skuteczności osobistej50 min.120 zł
Trening zastępowania agresji 50 min.120 zł
Trening asertywności 50 min.120 zł
Trening komunikacji interpersonalnej 50 min.120 zł
Coaching60 min.200 zł
Zaświadczenia i opinie
Opiniowanie w zakresie uzależnień na potrzeby instytucji 350 zł
Opinia psychologiczna dla kandydatów na rodzinę zastępczą lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka 50 min. 120 zł
Zaświadczenie do operacji bariatrycznych, plastycznych 60 min.150 zł
Zaświadczenia o uczestnictwie w terapii
bezpłatnie

W sytuacji konieczności przełożenia lub odwołania zaplanowanej wizyty klient może to uczynić do godz. 19:00 dnia poprzedzającego (telefonicznie, sms-em, mailowo). Jeśli nastąpi to później, wizyta traktowana jest jako płatna 100%. Wyjątek stanowią zdarzenia losowe.

Płatność realizowana jest przed wizytą: gotówką, przelewem, kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, Maestro, Mastercard)