DOROŚLI

Oferujemy konsultacje, diagnozę i terapie dla osób dorosłych w zakresie:

 • lęku (napady paniki, fobie)
 • niepokoju, natrętnych myśli i przymusowych czynności
 • trudności z kontrolą złości, zachowania agresywne, autoagresywne
 • silnego lęk, stresu
 • martwienia się
 • doświadczeń traumatycznych tj. wypadek, napaść, sytuacje zagrożenia życia (PTSD – zespół stresu pourazowego)
 • zaburzeń odżywiania
 • depresji, obniżonego nastroju
 • nieśmiałości, trudności w relacjach
 • niskiego poczucia wartości
 • braku zrozumienia, poczucie osamotnienia
 • problemów uzależnienia i współuzależnienia
 • trudności w podejmowaniu decyzji
 • bólu głowy, brzucha, trudności ze snem
 • choroby nowotworowej
 •  kryzysu t.j.; trudności w funkcjonowaniu w grupie oraz rodzinie, zmiana miejsca zamieszkania/pracy/szkoły, rozwód, diagnoza poważnej choroby, strata bliskiej osoby
 • spektrum autyzmu 
 • ADHD
 • problemów z koncentracją uwagi
 • nieprawidłowości w wymowie 
 • dysleksji 
 • zaburzeń integracji sensorycznej (SI)

Specjaliści:

Kamila
Sidorowicz

psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista d.s. przemocy 


Renata
Bibik

         psycholog, terapeuta poznawczo-behawioralny, trener

Iwona
Rutkowska

psychoterapeuta, socjoterapeuta


Joanna
Bartczak-Kotulska

psycholog, certyfikowany terapeuta


Ewa
Godlewska

psycholog, doradca kariery, coach


Ewelina
Kozłowska

neurologopeda kliniczny


Zofia
Sozańska

psycholog, psychoterapeuta


Anna
Kubacka

psycholog, psychoterapeuta, seksuolog


Marianna
Soroka

psycholog, certyfikowany psychoterapeuta,
seksuolog, superwizor

Patryk
Kowalik

psycholog, psychoterapeuta


Karolina
Kaja

lek. med. specjalista psychiatra


Elżbieta
Chojaczyk

certyfikowany terapeuta
metody Warnkego (terapia dysleksji)

Anna
Kosińska

psycholog, psychoterapeuta, life coach


Dorota
Kulikowska

psycholog, certyfikowany psychoterapeuta,
terapeuta uzależnień


Katarzyna
Bulic

psycholog, terapeuta poznawczo-behawioralny

Adriana
Ostafińska

psycholog, psychoterapeuta


Anna
Kowska-Polańska

psycholog, psychoterapeuta,
certyfikowany trener EFT

Magdalena
Gierula

psychoterapeuta uzależnień


Katarzyna
Kubiczek

certyfikowany trener Familylab


Justyna
Wronka-Klimczuk

psycholog, interwent kryzysowy


Wiesław
Kwaśniewski

terapeuta integracji sensorycznej (SI), specjalista
Biofeedback, logopeda, oligofrenopedagog