DOROŚLI

 

Oferujemy konsultacje, diagnozę i terapie dla osób dorosłych w zakresie:

 • – lęku (napady paniki, fobie)

 • – niepokoju, natrętnych myśli i przymusowych czynności

 • – trudności z kontrolą złości, zachowania agresywne, autoagresywne

 • – silnego lęk, stresu

 • – martwienia się

 • – doświadczeń traumatycznych tj. wypadek, napaść, sytuacje zagrożenia życia (PTSD – zespół stresu pourazowego)

 • – zaburzeń odżywiania

 • – depresji, obniżonego nastroju

 • – nieśmiałości, trudności w relacjach

 • – niskiego poczucia wartości

 • – braku zrozumienia, poczucie osamotnienia

 • – problemów uzależnienia i współuzależnienia

 • – trudności w podejmowaniu decyzji

 • – bólu głowy, brzucha, trudności ze snem

 • – choroby nowotworowej

 • –  kryzysu t.j.; trudności w funkcjonowaniu w grupie oraz rodzinie, zmiana miejsca zamieszkania/pracy/szkoły, rozwód, diagnoza poważnej choroby, strata bliskiej osoby

 • – spektrum autyzmu 

 • – ADHD

 • – problemów z koncentracją uwagi

 • – nieprawidłowości w wymowie 

 • – dysleksji 

 • – zaburzeń integracji sensorycznej (SI)

Specjaliści:

Kamila
Sidorowicz

psycholog, psychoterapeuta, specjalista d.s. przemocy


Renata
Bibik

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, trener

Marianna
Soroka

psycholog, certyfikowany psychoterapeuta,
seksuolog, superwizor

Joanna
Bartczak-Kotulska

psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, certyfikowany terapeuta EFT


Karolina
Kaja

lek. med. specjalista psychiatra


Anna
Kowska-Polańska

psycholog, psychoterapeuta,
certyfikowany trener EFT

Mateusz
Fudali

psycholog, psychoterapeuta


Katarzyna
Bulic

psycholog, terapeuta poznawczo-behawioralny

Wiesław
Kwaśniewski

terapeuta integracji sensorycznej (SI), specjalista
Biofeedback, logopeda, oligofrenopedagog


Elżbieta
Chojaczyk

certyfikowany terapeuta
metody Warnkego (terapia dysleksji i APD)

Justyna
Wronka-Klimczuk

psycholog, interwent kryzysowy


Zofia
Sozańska-Alty

psycholog, psychoterapeuta


Dorota
Kulikowska

psycholog, certyfikowany psychoterapeuta,
terapeuta uzależnień

Dominika
Pliszek

psychoterapeuta, socjoterapeuta, pedagog

Katarzyna
Kubiczek

pedagog, socjoterapeuta, certyfikowany trener Familylab

 

Anna
Kosińska

psycholog, psychoterapeuta, life coach


Ewa
Godlewska

psycholog, doradca kariery, coach


Anna
Kubacka

psycholog, psychoterapeuta, seksuolog


Ewelina
Kozłowska

neurologopeda kliniczny


Adriana
Ostafińska

psycholog, psychoterapeuta