DZIECI I MŁODZIEŻ

Oferujemy konsultacje, diagnozę i terapie dla dzieci i młodzieży w zakresie:

 • lęku (napady paniki, fobie)
 • niepokoju, natrętnych myśli i przymusowych czynności
 • trudności z kontrolą złości, zachowania agresywne, autoagresywne
 • silnego lęk, stresu
 • martwienia się
 • doświadczeń traumatycznych tj. wypadek, napaść, sytuacje zagrożenia życia (PTSD – zespół stresu pourazowego)
 • zaburzeń odżywiania
 • depresji, obniżonego nastróju
 • nieśmiałości, trudności w relacjach
 • niskiego poczucia wartości
 • braku zrozumienia, poczucie osamotnienia
 • problemów uzależnienia
 • trudności w podejmowaniu decyzji
 • problemów wieku dojrzewania
 • trudności adaptacyjnych: szkolne, przedszkolne
 • moczenia nocnego, bólu głowy i brzucha, trudności ze snem
 • choroby nowotworowej
 •  kryzysu t.j.; trudności w funkcjonowaniu w grupie oraz rodzinie, zmiana miejsca zamieszkania/pracy/przedszkola/szkoły, rozwód, diagnoza poważnej choroby, strata bliskiej osoby
 • spektrum autyzmu 
 • ADHD
 • problemów z koncentracją uwagi
 • nieprawidłowości w wymowie 
 • dysleksji 
 • zaburzeń integracji sensorycznej (SI)

Specjaliści :

Zofia
Sozańska

psycholog, psychoterapeuta
(dzieci od 4 r.ż.)

Wiesław
Kwaśniewski

terapeuta integracji sensorycznej (SI),
Biofeedback, logopeda, oligofrenopedagog
(dzieci od wieku niemowlęcego)

Joanna
Bartczak-Kotulska

psycholog, certyfikowany psychoterapeuta
(młodzież od 15 r.ż.)


Katarzyna
Bulic

psycholog, psychoterapeuta
poznawczo-behawioralny (dzieci od 2 r.z.)

Elżbieta
Chojaczyk

certyfikowany terapeuta Metody Warnkego: terapia dysleksji,
zaburzeń przetwarzania słuchowego APD (dzieci od 6 r.ż.)

Renata
Bibik

psycholog, psychoterapeuta
poznawczo-behawioralny, trener
(dzieci od 5 r.ż.)

Justyna
Wronka-Klimczuk

psycholog, interwent kryzysowy (dzieci od 2 r.z.)

Ewelina
Kozłowska

neurologopeda kliniczny
(dzieci od 3 r.ż.)


Magdalena
Gierula

psychoterapeuta uzależnień
(młodzież od 15 r.ż.)