DZIECI I MŁODZIEŻ

Oferujemy konsultacje, diagnozę i terapie dla dzieci i młodzieży w zakresie:

 • – lęku (napady paniki, fobie)

 • – niepokoju, natrętnych myśli i przymusowych czynności

 • – trudności z kontrolą złości, zachowania agresywne, autoagresywne

 • – silnego lęk, stresu

 • – martwienia się

 • – zaburzeń odżywiania

 • – depresji, obniżonego nastroju

 • – nieśmiałości, trudności w relacjach

 • – niskiego poczucia wartości

 • – braku zrozumienia, poczucie osamotnienia

 • – problemów uzależnienia

 • – trudności w podejmowaniu decyzji

 • – problemów wieku dojrzewania

 • – trudności adaptacyjnych: szkolne, przedszkolne

 • – moczenia nocnego, bólu głowy i brzucha, trudności ze snem

 • – spektrum autyzmu

 • – ADHD

 • – problemów z koncentracją uwagi

 • – nieprawidłowości w wymowie 

 • – dysleksji 

 • – zaburzeń integracji sensorycznej (SI)

 • – choroby nowotworowej

 • –  kryzysu t.j.; trudności w funkcjonowaniu w grupie oraz rodzinie, zmiana miejsca zamieszkania/pracy/przedszkola/szkoły, rozwód, diagnoza poważnej choroby, strata bliskiej osoby

 • – doświadczeń traumatycznych tj. wypadek, napaść, sytuacje zagrożenia życia (PTSD – zespół stresu pourazowego)

 

 

Specjaliści :

 


Renata

Renata
Bibik

psycholog, psychoterapeuta
poznawczo-behawioralny, trener
(dzieci od 5 r.ż.)

 

 

DSC4271_s

Katarzyna
Bulic

psycholog, psychoterapeuta
poznawczo-behawioralny (dzieci od 2 r.ż.)

 

 

 

Fudali jpg 2 2

 

Mateusz
Fudali

psycholog, psychoterapeuta (dzieci od 12 r.ż)

 

 

056-1

Elżbieta
Chojaczyk

certyfikowany terapeuta Metody Warnkego: terapia dysleksji,
zaburzeń przetwarzania słuchowego APD (dzieci od 6 r.ż.)

 

 

 


d.pliszek 1

Dominika
Pliszek

pedagog, psychoterapeuta
socjoterapeuta (dzieci od 12 r.ż)

 

 

 

DSC6146a

Zofia
Sozańska-Alty

psycholog, psychoterapeuta
(dzieci od 4 r.ż.)

 

 


Justyna_Wronka-Klimczuk

Justyna
Wronka-Klimczuk

psycholog, interwent kryzysowy (dzieci od 2 r.ż.)