DORADZTWO ZAWODOWE/ KARIERY

Zakres konsultacji i terapii:

• diagnoza psychologiczna w oparciu o testy psychologiczne
• diagnoza potencjału zawodowego
• wybór ścieżki edukacyjnej
• wybór zawodu
• planowanie rozwoju kariery zawodowej
• poruszanie się po rynku pracy
• przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (cv, list motywacyjny, portfolio)
• przygotowanie do spotkania rekrutacyjnego
• rozwój potencjału osobistego
• rozwój kompetencji miękkich
• budowanie skuteczności osobistej
• planowanie i realizowanie celów
• radzenie sobie ze stresem
• budowanie i utrzymanie motywacji

Specjaliści :

Ewa
Godlewska

psycholog, doradca kariery, coach