DORADZTWO ZAWODOWE/ KARIERY

Zakres konsultacji i terapii:

– diagnoza psychologiczna w oparciu o testy psychologiczne
– diagnoza potencjału zawodowego
– wybór ścieżki edukacyjnej
– wybór zawodu
– planowanie rozwoju kariery zawodowej
– poruszanie się po rynku pracy
– przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (cv, list motywacyjny, portfolio)
– przygotowanie do spotkania rekrutacyjnego
– rozwój potencjału osobistego
– rozwój kompetencji miękkich
– budowanie skuteczności osobistej
– planowanie i realizowanie celów
– radzenie sobie ze stresem
– budowanie i utrzymanie motywacji

Specjaliści :


053

Ewa
Godlewska

psycholog, doradca kariery, coach