LOGOPEDIA I NEUROLOGOPEDIA

Terapia zaburzeń mowy u dzieci i młodzieży obejmuje:

– terapię wad wymowy: m.in. seplenienia ( czyli niewłaściwej wymowy głosek ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż), rotacyzmu (czyli niewłaściwej wymowy głoski r) oraz nieprawidłowej wymowy pozostałych głosek,

– terapię mowy bezdźwięcznej,

– terapię opóźnionego rozwoju mowy (ORM)

 

Zakres konsultacji i terapii:

– afazja u osób m.in. po przebytych udarach, urazach czaszkowo-mózgowych (m.in. w następstwie wypadków komunikacyjnych)

– zaburzenia dyzartryczne, m.in. w przebiegu choroby Parkinsona

– zaburzenia mowy w przebiegu chorób neurozwyrodnieniowych, w szczególności: choroby Alzheimera, otępienia czołowo-skroniowego

– zaburzenia połykania (dysfagia) m.in. u pacjentów neurologicznych

– zaburzenia oddychania i fonacji

– trudności w porozumiewaniu się, problemy z pamięcią oraz koncentracją uwagi seniorów