LOGOPEDIA I NEUROLOGOPEDIA

Terapia zaburzeń mowy u dzieci i młodzieży obejmuje:

  • – terapię wad wymowy: m.in. seplenienia ( czyli niewłaściwej wymowy głosek ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż), rotacyzmu (czyli niewłaściwej wymowy głoski r) oraz nieprawidłowej wymowy pozostałych głosek,

  • – terapię mowy bezdźwięcznej,

  • – terapię opóźnionego rozwoju mowy (ORM)

  •  

Zakres konsultacji i terapii:

  • – afazja u osób m.in. po przebytych udarach, urazach czaszkowo-mózgowych (m.in. w następstwie wypadków komunikacyjnych)

  • – zaburzenia dyzartryczne, m.in. w przebiegu choroby Parkinsona

  • – zaburzenia mowy w przebiegu chorób neurozwyrodnieniowych, w szczególności: choroby Alzheimera, otępienia czołowo-skroniowego

  • – zaburzenia połykania (dysfagia) m.in. u pacjentów neurologicznych

  • – zaburzenia oddychania i fonacji

  • – trudności w porozumiewaniu się, problemy z pamięcią oraz koncentracją uwagi seniorów

Specjaliści :

Ewelina
Kozłowska

neurologopeda kliniczny


Wiesław
Kwaśniewski

terapeuta integracji sensorycznej (SI),
Biofeedback, logopeda, oligofrenopedagog