Centrum Psychologiczne w Oleśnicy to specjalistyczny ośrodek, oferujący kompleksowe wsparcie psychologiczne, terapeutyczne i psychiatryczne a także diagnostykę osobom dorosłym, młodzieży, dzieciom, parom i rodzinom. Istotą pracy naszego zespołu jest zmniejszenie cierpienia, towarzyszenie i wspieranie w procesie zmiany, poprawy jakości życia i rozwoju.

Oferujemy konsultacje specjalistów i terapię  w obszarach:

psychologii, psychoterapii, psychiatrii, terapii uzależnień i współuzależnienia, obszarze DDA i DDD, seksuologii, terapii par i rodzin, logopedii/neurologopedii, doradztwa kariery, coachingu, terapii funkcji poznawczych, dysleksji i APD (zaburzeń przetwarzania słuchowego).

Diagnostykę w obszarach:

osobowości, inteligencji, funkcji poznawczych, uzależnień, seksuologii, ADHD, logopedii, chorób otępiennych i Alzheimera, preferencji zawodowych.

Treningi w zakresie:

funkcji poznawczych, pamięci i koncentracji, kompetencji rodzicielskich, skuteczność osobistej, uwalniania emocji, asertywności, komunikacji.

Opinie i zaświadczenia:

dla kandydatów na rodzinę zastępczą lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, do operacji bariatrycznych, plastycznych, w zakresie uzależnień na potrzeby instytucji.

Zapraszamy na wizyty w naszych gabinetach, a także na konsultacje on line oraz wizyty domowe.