Centrum Psychologiczne to profesjonalny ośrodek, oferujący kompleksowe wsparcie psychologiczne, psychoterapeutyczne i psychiatryczne a także diagnostykę osobom dorosłym, młodzieży, dzieciom, parom i rodzinom. Istotą pracy naszego zespołu jest zmniejszenie cierpienia, towarzyszenie i wspieranie w procesie zmiany, poprawy jakości życia i rozwoju.

Oferujemy konsultacje specjalistów i terapię  w obszarach:

psychologii, psychoterapii, psychiatrii, terapii uzależnień, seksuologii, neurologopedii, psychodietetyki, doradztwa kariery, coachingu, terapii funkcji poznawczych, trudności w czytaniu, pisaniu /ryzyko dysleksji, dysleksja rozwojowa

Diagnostykę w obszarach:

osobowości, inteligencji, funkcji poznawczych, terapii uzależnień, seksuologii, ADHD, preferencji zawodowych.

Treningi w zakresie:

funkcji poznawczych, pamięci i koncentracji, kompetencji rodzicielskich, skuteczność osobistej, uwalniania emocji, asertywności, komunikacji.

Opinie i zaświadczenia:

dla kandydatów na rodzinę zastępczą lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, do operacji bariatrycznych, plastycznych, w zakresie uzależnień na potrzeby instytucji.

Zapraszamy na wizyty w naszych gabinetach, a także na konsultacje przez Skype oraz wizyty domowe.