Oferujemy kompleksową pomoc i wsparcie osobom doświadczającym:

 • cierpienia, osamotnienia, zagubienia, poczucie braku sensu
 • długotrwałego przygnębienia, depresji
 • spadku motywacji
 • trudności ze snem, braku lub nadmiaru apetytu, zmęczenia, bólu głowy
 • nerwicy, lęku, fobii, napadów paniki
 • silnego niepokoju, natrętnych myśli i przymusowych czynności
 • trudności w relacjach społecznych, partnerskich, rodzinnych
 • trudności w relacji z dzieckiem
 • problemów seksualnych
 • kryzysu życiowego (tj. rozwód, choroba, strata, żałoba)
 • trudności związanych z nowymi doświadczeniami (początki rodzicielstwa, zmiana miejsca zamieszkania, pracy)
 • niskiej samooceny, małej pewności siebie, nieśmiałości
 • silnego stresu
 • traumy
 • zaburzeń mowy, pamięci, koncentracji
 • trudności zawodowych
 • trudności w podejmowaniu decyzji
 • trudności w sferze emocji
 • trudności z kontrolą złości, agresji
 • zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia, otyłość)
 • uzależnienia
 • współuzależnienia
 • przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej, ekonomicznej
 • potrzeby rozwoju osobistego, głębszego poznania, zrozumienia i akceptacji siebie i innych
 • problemów wieku dojrzewania
 • moczenia nocnego
 • trudności szkolnych
 • trudności w czytaniu, pisaniu /ryzyko dysleksji, dysleksja rozwojowa
 • zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD)