WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

     Pierwszym obserwatorem dziecka jest jego rodzic/opiekun, który poprzez bliskość, wrażliwość na potrzeby dziecka, wzajemny szacunek oraz miłość kształtuje więź emocjonalną z młodym człowiekiem.

     Zdarza się, że rodzic potrzebuje wsparcia w zakresie rozumienia potrzeb dziecka, wzmocnienia w zakresie kompetencji rodzicielskich jak również pomocy, kiedy rozwój psychoruchowy jego dziecka jest opóźniony lub nieharmonijny. Wczesne wspomaganie jest metodą, która pomaga zmniejszyć ryzyko wystąpienia opóźnień rozwojowych dziecka jak również dostarcza rodzinie informacji jak postępować i wspierać dziecko w sytuacji, kiedy ma trudności.

     Jak wspieramy dzieci (od urodzenia do 7 roku życia) i ich rodziny?
Mając na względzie szczególne potrzeby dzieci (od urodzenia do 7 roku życia) jak również wsparcie dla rodziny proponujemy program kompleksowej, wieloaspektowej specjalistycznej pomocy terapeutyczną w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju. W skład zespołu wchodzą: psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta SI, biofeedback, trener umiejętności rodzicielskich.

Specjaliści :

Justyna
Wronka-Klimczuk

psycholog, interwent kryzysowy

 

 

Zofia
Sozańska-Alty

psycholog, psychoterapeuta

 

Katarzyna
Kubiczek

certyfikowany trener Familylab

 

 

Katarzyna
Bulic

psycholog, psychoterapeuta
poznawczo-behawioralny

 

Wiesław
Kwaśniewski

terapeuta integracji sensorycznej (SI), specjalista
Biofeedback, logopeda, oligofrenopedagog