INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI)

    Diagnoza integracji sensorycznej to spotkanie, podczas którego terapeuta obserwuje w trakcie zabaw i ćwiczeń jak dziecko przetwarza sygnały płynące z otoczenia i na podstawie tych obserwacji oraz wywiadu z rodzicami/opiekunami  ustala którymi obszarami warto się zająć, by codzienne funkcjonowanie dziecka było bardziej harmonijne.

 

     Terapia integracji sensorycznej (SI, przetwarzanie sensoryczne) to cykl regularnych spotkań, podczas których terapeuta proponuje dziecku zabawy i ćwiczenia, dobrane odpowiednio do jego potrzeb (na podstawie diagnozy), mające na celu przywrócić optymalny sposób reagowania zmysłowego, przywrócić równowagę w codziennym funkcjonowaniu, a tym samym poprawić jakość życia dziecka i jego najbliższych.

     Terapia integracji sensorycznej często łączona jest np. z terapią logopedyczną, pedagogiczną, dysleksji. Zalecana w sytuacji występowania m.in. objawów ADHD, autyzmu, nieporadności ruchowej, nadpobudliwości ruchowej, wzmożonej potrzebie ruchu, małego lub zbyt dużego napięcia mięśniowego, zaburzenia rozwojowe związane z osłabieniem percepcji tj. Zespół Asperera, nadwrażliwość  na dotyk, hałas, zapach, trudności w nauce, z koncentracją, uwagą i pamięcią.

 

F87D65F2-0D1C-430F-BA79-D361DD29555E

E495A8A0-1D7F-40C6-B130-51DDE0348299

E0E12709-4CA5-414C-93AD-3A748A4CAE66

167B44BD-E623-4B5A-A074-99137CEC0A4A

2E7606C2-1F25-475B-AB30-2DD1EE49549D