Ewa Godlewska – psycholog, doradca kariery, coach

Jestem psychologiem, doradcą kariery i coachem. W swojej pracy korzystam z podejścia integrującego pracę w nurcie podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach (PSR), racjonalnej terapii zachowania (RTZ), podejścia coachingowego i psychologii pozytywnej. Prowadzę konsultacje oraz poradnictwo indywidualne dla osób dorosłych i młodzieży. Należę do Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (http://www.psttsr.pl). Jestem autorką poradnika „Doskonałe CV i list motywacyjny”. W wolnych chwilach czytam, biegam i praktykuję jogę.


Wykształcenie:

• Szkoła Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – szkolenie całościowe (I, II, III stopień), akredytowany ośrodek PSTTSR, Warszawa
• Szkolenie w Racjonalnej Terapii Zachowania, Wrocław
• Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa
• Szkoła Trenerów Inżynierii Personalnej, Wrocław
• Kurs Praktyk Programowania Neurolingwistycznego, Warszawa

Doświadczenie zawodowe:

• Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
• Młodzieżowe Centrum Wsparcia, Wrocław
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Wołów
• Realizacja projektów z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej dla: Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Ośrodków Pomocy Społecznej, Stowarzyszeń, Fundacji i Firm Szkoleniowych
• Firma doradcza i szkoleniowa Inżynieria Personalna, Wrocław
• ESPIRA Pracownia Rozwoju Osobistego, Wołów

Zakres konsultacji i terapii:

• diagnoza psychologiczna w oparciu o testy psychologiczne
• diagnoza potencjału zawodowego
• wybór ścieżki edukacyjnej
• wybór zawodu
• planowanie rozwoju kariery zawodowej
• poruszanie się po rynku pracy
• przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (cv, list motywacyjny, portfolio)
• przygotowanie do spotkania rekrutacyjnego
• rozwój potencjału osobistego
• rozwój kompetencji miękkich
• budowanie skuteczności osobistej
• planowanie i realizowanie celów
• radzenie sobie ze stresem
• budowanie i utrzymanie motywacji