Justyna Wronka-Klimczuk – psycholog, interwent kryzysowy.

Jestem psychologiem, interwentem kryzysowym, trenerem. Specjalizuję się w prowadzeniu konsultacji oraz terapii indywidualnej dzieci i młodzieży. Prowadzę interwencje w sytuacji kryzysu dla osób dorosłych i dzieci. W pracy terapeutycznej korzystam z metod poznawczo-behawioralnych oraz psychodynamicznych, dostosowując je do indywidualnych potrzeb. Udzielam pomocy psychologicznej osobom dorosłym, dzieciom i rodzicom, którzy znaleźli się z różnych przyczyn w kryzysie (np. trudności w funkcjonowaniu w grupie oraz rodzinie, zmiana miejsca zamieszkania/pracy/przedszkola/szkoły, rozwód, diagnoza poważnej choroby, strata bliskiej osoby) i doświadczają m.in. lęku, wzmożonego napięcia, obniżonego nastroju, mają problemy ze snem, samooceną, mają poczucie bezsensu istnienia.

Prowadzę również warsztaty i treningi.

Wykształcenie:

  • Psychologia, studia magisterskie, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej we Wrocławiu
  • Diagnoza kliniczna i psychoterapia, studia podyplomowe, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej we Wrocławiu
  • Kryzys i interwencje kryzysowe, studia podyplomowe, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej we Wrocławiu
  • Certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie edukacji seksualnej, wydany przez Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Rozwoju Rodziny we Wrocławiu
  • Certyfikat ukończenia szkolenia Trening Trenerów, wydany przez Europejski Instytut Psychologii Biznesu w Lublinie
  • Trener Biznesu, studia podyplomowe, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Doświadczenie zawodowe:

  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Jerzego Gromkowskiego we Wrocławiu, oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Jerzego Gromkowskiego we Wrocławiu oddziały Pediatryczne, konsultowanie oraz udzielanie pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży i rodzicom
  • Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej – Centrum Medyczne Dobrzyńska we Wrocławiu, psycholog w ośrodku rehabilitacji dziennej dzieci

Zakres konsultacji i terapii:
• spektrum autyzmu
• ADHD
• trudności wychowawcze i rozwojowe
• agresja, wybuchy złości
• trudności adaptacyjne w przedszkolu i szkole
• problemy z koncentracją uwagi
• moczenia się, bóle głowy i brzucha, trudności ze snem
• martwienie się
• obniżony nastrój, depresja
• zaburzenia lękowe (napady paniki, fobie)
• niepokój, natrętne myśli i przymusowe czynności
• poczucie osamotnienia i niezrozumienia
• kryzys t.j.; trudności w funkcjonowaniu w grupie oraz rodzinie, zmiana miejsca zamieszkania/pracy/przedszkola/szkoły, rozwód, diagnoza poważnej choroby, strata bliskiej osoby