Magdalena Gierula – psychoterapeuta uzależnień

Jestem certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz biegłym sądowym w zakresie uzależnienia od alkoholu. W pracy stosuję różne techniki, miedzy innymi: behawioralno-poznawcze, wydobywanie zasobów, praca ze schematami funkcjonowania. Lubię wędrówki górskie, dobre jedzenie i ciekawą książkę.

Wykształcenie:

• Szkoła Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – szkolenie na poziomie I
stopnia, akredytowany ośrodek PSTTSR, Warszawa
• Udział w Międzynarodowej konferencji pracy z ciałem „SAPERE”, Stowarzyszenie Nowej Psychologii, Kraków
• Szkolenie w terapii osób z uzależnieniami behawioralnymi, Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa
• Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień nr 1492, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
• Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa
• Resocjalizacja, studia magisterskie na Wydziale Nauk Pedagogicznych, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław

Doświadczenie zawodowe:

• Poradnia Leczenia Uzależnień, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDYK”, Świdnica
• Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień „Self”, Trzebnica
• Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień, Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego, Wrocław
• Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień, Milickie Centrum Medyczne, Milicz
• Punkt konsultacyjny dla osób z problemami alkoholowym, Urząd Miejski Wydział Profilaktyki Uzależnień, Oławie
• Prywatny Ośrodek Terapii Uzależnień HORIZON, Wrocław

Zakres konsultacji i terapii:

• nadużywanie środków psychoaktywnych (alkohol, leki, narkotyki, dopalacze),
• uzależnienie behawioralne (hazard, komputer, telefon, zakupy, seks),
• pomoc osobom będących w relacji z osobami uzależnionymi (współuzależnienie)
• DDA (dorosłe dziecko alkoholika)
• trudności w relacji z osobą uzależnioną
• trudności z radzeniem sobie ze złością i agresją
• trudności z radzeniem sobie ze stresem
• poczucie niepewności, natrętne myśli i przymusowe czynności
• obniżony nastrój, depresja
• poczucie bezsilności w trudnej sytuacji życiowej
• doświadczanie przemocy (fizyczna, psychiczna, seksualna, ekonomiczna)
• diagnozowanie w kierunku uzależnienia od środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych na potrzeby różnych instytucji (sąd, wojewódzki ośrodek medycyny pracy, powiatowe centrum pomocy rodzinie itp.)