Mateusz Fudali – psycholog, psychoterapeuta

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą ACT (ang. Acceptance and Commitment Therapy, czyli Terapii Akceptacji i Zaangażowania). Psychologie ukończyłem na Wrocławskim Uniwersytecie SWPS. Ukończyłem również Stosowaną Analizę Zachowania na Uniwersytecie SWPS w Katowicach (2018), Przygotowanie Pedagogiczne na Dolnośląskiej Szkole Wyższej (2017) oraz Oligofrenopedagogikę na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (2017). Obecnie jestem w trakcie 4-letniego szkolenia z Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej pod Kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej. 

Celem mojej pracy z drugim człowiekiem jest zwiększenie świadomości podejmowanych przez niego zachowań, konsekwencji, które z tych działań wynikają oraz umożliwienie realizacji osobistych wartości, pomimo towarzyszących temu nieprzyjemnych myśli oraz emocji. Razem z klientem chcę poznać, co jest dla niego w życiu najważniejsze, oraz wesprzeć go w realizacji jego wartości i ograniczyć wpływ różnorodnych barier, które pojawiają się na drodze do wartościowego życia. Innymi słowy chcę pomóc moim klientom nauczyć się sztuki akceptowania rzeczy, których nie mogą zmienić oraz wzmocnić ich odwagę, aby zmieniali rzeczy, na które mają wpływ. Terapia jest procesem, podczas którego klienci zdobywają wiedzę rozróżniania tych dwóch rzeczy, aby nie utknąć w daremnej walce o zmianę tego, co myślą i czują, kosztem swojego życia. 

W kontakcie z człowiekiem kieruje się kodeksem etyczno-zawodowym psychologa, który zobowiązuje mnie do stosowania udowodnionych naukowo metod pracy z klientami. Poddaję się również regularnej superwizji indywidualnej oraz grupowej. Stale poszerzam wiedzę w formie kolejnych kursów, szkoleń, konferencji i studiów.

Należę do międzynarodowego stowarzyszenia kontekstualnych nauk behawioralnych (Association for Contextual Behavioral Science ACBS), zrzeszającego praktyków i badaczy zajmujących się ujęciem funkcjonowania człowieka opartym na filozofii Funkcjonalnego Kontekstualizmu (FC). Do nauk tych należą koncepcje tzw. trzeciej fali behawioryzmu, takie jak Terapia Akceptacji i Zaangażowania (ACT), Teoria Ram Relacyjnych (RFT), Terapia skoncentrowana na współczuciu (CFT), FAP. W swojej pracy wykorzystuję również Aktywizację Behawioralną oraz trening uważności (mindfulness). Wszystkie one dają nowatorskie spojrzenie na zmianę zachowania, efektywność, a w szczególności na lepsze rozumienie ludzkiego cierpienia.

W życiu osobistym staram się być po prostu dobrym człowiekiem, wspierającym mężem, synem oraz bratem. Moją drugą pasją poza psychologią i psychoterapią jest sport (piłka nożna, bieganie) oraz muzyka rap.

Wykształcenie:

 • Psychologia, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS we Wrocławiu (2016)
 • Przygotowanie Pedagogiczne, Dolnośląska Szkoła Wyższa (2017),
 • Oligofrenopedagogika, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (2017).
 • Stosowana Analiza Zachowania, Uniwersytet SWPS w Katowicach (2018), 
 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej pod Kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej, Uniwersytet SWPS  we Wrocławiu (2019-
 • Uczestnictwo w licznych konferencjach i warsztatach pogłębiających wiedzę z zakresu psychologii i psychoterapii.

 

Doświadczenie zawodowe:

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dobroszycach 
 • Warsztat Terapii Zajęciowej
 • Prywatny Gabinet Psychologiczny we Wrocławiu oraz Oleśnicy

 

Zakres konsultacji i terapii:

 • Problemy związane z emocjami, nieznajomość swoich emocji, nadmierna kontrola lub braki w samoregulacji emocji, wahania nastroju, obojętność, nieśmiałość, zależność od innych, nadmierne przeżywanie wstydu, poczucia winy, lęku, poczucia krzywdy.
 • Problemy związane z nadmierną aktywnością umysłu, sztywne schematy myślowe, zamartwianie się, uporczywe myślenie o problemach, życie przeszłością, lęk przed przyszłością.
 • Brak satysfakcji z życia, poczucie bezsensu, brak kontroli nad życiem, poczucie niewykorzystywania własnych możliwości, trudności w znalezieniu swojego miejsca w życiu, brak kontaktu ze swoimi osobistymi wartościami, 
 • Problemy w relacjach z innymi ludźmi, kłopoty w relacjach rodzinnych, z przyjaciółmi, w pracy, lęk przed ludźmi, kłopoty w związkach, nadmierna zależność lub kontrola w relacjach, brak przyjaciół, współuzależnienie, nieśmiałość, izolacja, nadmierna otwartość.
 • Trudności w relacji z samym sobą, niska samoocena, brak poczucia jasności kim się jest, poczucie braku kontaktu ze sobą, nadmierna krytyka, poczucie samotności.
 • Kryzys życiowy, nagłe zmiany, śmierć bliskiej osoby, utrata pracy oraz inne trudności związane z podejmowaniem wyzwań życiowych.
 • Trening umiejętności związanych z elastycznością psychologiczną, trening uważności, rozwój osobisty, głębsze poznanie siebie.