dr Renata Bibik – psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, trener

Jestem psychologiem, psychoterapeutą, socjoterapeutą, wykładowcą akademickim, trenerem szkoleń.Pracuję w nurcie poznawczo – behawioralnym, korzystam z metod terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach i terapii Gestalt.

Prowadzę konsultacje psychologiczne i terapię dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci doświadczających m.in. zaburzeń lękowych, emocjonalnych i nastroju, trudności adaptacyjnych, trudności związanych ze stresem, kryzysem i traumą. Prowadzę diagnozę psychologiczną m.in. dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz osób ubiegających się o posiadanie broni.

Swoją pracę terapeutyczną poddaję stałej superwizji prowadzonej przez specjalistów z Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej.

Prowadzę szkolenia, treningi i coaching dla różnych grup zawodowych m. in. dla kadry menadżerskiej, nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów, rodziców, pracowników socjalnych w zakresie kompetencji społecznych, zawodowych, wychowawczych, interwencyjnych oraz samorozwoju zawodowego.

Wykształcenie:

 • Studia Doktoranckie w Instytucie Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • czteroletnie szkolenie w Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej w Warszawie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo Behawioralnej (PTTPB)
 • Szkoła Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
 • Ośrodek Badań i Usług Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego- szkolenie dla psychologów badających osoby ubiegające się o pozwolenie na broń
 • Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 • Szkoła Trenerów „Sieć”
 • Studium Socjoterapii, Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia
 • Szkoła Psychoterapii w Ośrodku Edukacji Psychologicznej

Doświadczenie zawodowe:

 • Centrum Medyczne Mastermed
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej
 • Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania
 • Uniwersytet Wrocławski, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
 • Ośrodek Psychologiczno – Edukacyjny Partner
 • Firma Szkoleniowo – Doradcza Anna Szywała w Świdnicy
 • Firma Szkoleniowa Kreator

Zakres konsultacji i terapii:

 • Zespół leku napadowego, zaburzenie lękowe uogólnione (GAD), fobia społeczna, zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne
 • Syndrom stresu pourazowego (PTSD)
 • Depresja, dystymia, zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • Niska samoocena, nieśmiałość
 • Kryzysy życiowe, żałoba, rozwód
 • Radzenie sobie ze stresem egzaminacyjnym
 • Trudności adaptacyjne
 • Zaburzenia emocjonalne dzieci, wsparcie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi, motywowanie do nauki
 • Nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia opozycyjno – buntownicze, zaburzenia zachowania
 • Trudności emocjonalne, nadmierne przeżywanie poczucia winy, krzywdy, lęku, wstydu, zachowania impulsywne
 • Trudności w nawiązywaniu relacji, budowaniu związków, poczucie osamotnienia, niezrozumienia przez innych
 • Trudności w relacjach rodzinnych
 • Trudności związane z podejmowaniem decyzji, brak aktywności, niewykorzystywanie swoich możliwości
 • Wypalenie zawodowe, obniżona motywacja
 • Rozwój osobisty, odkrywanie swoich możliwości, doskonalenie własnego potencjału