Wiesław Kwaśniewski – terapeuta integracji sensorycznej (SI), specjalista Biofeedback, logopeda, oligofrenopedagog

Jestem terapeutą integracji sensorycznej, specjalistą Biofeedback, logopedą i oligofrenopedagogiem. Od kilkunastu już lat pracuję z dziećmi przy ścisłej współpracy z rodzicami, z mojego wieloletniego doświadczenia wynika bowiem, że tylko taki rodzaj pracy daje pożądany efekt terapeutyczny. Specjalizuje się w prowadzeniu terapii komplementarnej, która daje możliwość łączenia ćwiczeń z różnych obszarów (biofeedback, integracja sensoryczna, logopedia) podczas jednego spotkania, dzięki czemu zajęcia są ciekawe, nie monotonne, a dziecko ma zdecydowanie większą motywację do kolejnych spotkań. Dzięki takiej formie pracy nie ma konieczności korzystania z pomocy wielu specjalistów, co jest niewątpliwie atutem dla dziecka. Ćwiczenia dobierane są adekwatnie do aktualnego stanu emocjonalnego i fizycznego dziecka, tak, by uzyskać możliwie najlepszy efekt terapeutyczny pożytkując aktualne zasoby i potencjały.

Wykształcenie:

 • Terapia Biofeedback Neurofeedback, EEG Instytut, Warszawa
 • Terapia integracji sensorycznej (SI), I stopień, Gdańsk (Liliana Kromol)
 • Terapia integracji sensorycznej (SI), II stopień, Warszawa (Małgorzata Karga)
 • Logopedia, studia podyplomowe, Uniwersytety im. Adama Mickiewicza, Poznań
 • Oligofrenopedagogika, studia magisterskie, Akademia Pedagogiki Specjalnej im.
  Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Podstawy języka migowego, Warszawa-Konstancin

Doświadczenie zawodowe:

 • Zespół Szkół w Krzywiniu
 • Prywatny gabinet logopedyczno-terapeutyczny FONETICUS
 • Zespół Szkół w Lubiniu
 • Szpital oo. Bonifratrów Marysin-Piaski, Oddział dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego
 • Szpital prywatny Med-Polonia w Poznaniu

Zakres konsultacji i terapii:

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI):

 • diagnoza SI wg SCSI test
 • terapia SI
 • zaburzenia procesów syntezy i analizy
 • zaburzenia praksji i gnozji
 • socjalizacja
 • nadpobudliwość psychoruchowa

BIOFEEDBACK, NEUROFEEDBACK– nowoczesna metoda terapii:
Jeśli obserwujesz, że dziecko doświadcza:

 • objawów nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD lub ADD)
 • trudności w nauce
 • trudności z koncentracją
 • przemęczenia
 • objawów zaburzenia rozwoju związane z osłabieniem lub ograniczeniem percepcji tj. Autyzm, Zespół Aspergera

LOGOPEDIA:
Diagnoza logopedyczna
Terapia logopedyczna

Terapia wad wymowy

 • opóźniony rozwój mowy
 • kappacyzm, gammacyzm
 • seplenienie
 • szeplenienie
 • rotacyzm (reranie)
 • sygmatyzm
 • jąkanie

Treningi logopedyczne 

Mówienie i komunikacja

 • afazja
 • autyzm
 • jąkanie (praca z echokorektorem)
 • prozodia mowy (rytm, melodia, akcent)

Logopedia estetyczna

 • oddech
 •  drobne wady wymowy
 •  emisja głosu
 • rehabilitacja głosu
 •  dykcja i artykulacj

Emisja głosu dla osób publicznych

 • sposoby gestykulacji i formułowanie wypowiedzi

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • terapia oligofrenopedagogiczna
 • upośledzenie w stopniu lekkim
 •  zaburzenia mowy związane ze stopniem upośledzenia
 • zaburzenia z zakresu grafomotoryki
 •  zaburzenia pamięci krótkiej i odroczonej
 • socjalizacja
 • nadpobudliwość psychoruchowa
 • zaburzenia procesów syntezy i analizy