UZALEŻNIENIA

Zakres konsultacji i terapii dla osób dorosłych i młodzieży:

– nadużywanie środków psychoaktywnych (alkohol, leki, narkotyki, dopalacze),
– uzależnienie behawioralne (hazard, komputer, telefon, zakupy, seks),
– pomoc osobom będących w relacji z osobami uzależnionymi (współuzależnienie)
– DDA (dorosłe dziecko alkoholika)
– trudności w relacji z osobą uzależnioną
– trudności z radzeniem sobie ze złością i agresją
– trudności z radzeniem sobie ze stresem
– poczucie niepewności, natrętne myśli i przymusowe czynności
– obniżony nastrój, depresja
– poczucie bezsilności w trudnej sytuacji życiowej
– doświadczanie przemocy (fizyczna, psychiczna, seksualna, ekonomiczna)
– diagnozowanie w kierunku uzależnienia od środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych na potrzeby różnych instytucji (sąd, wojewódzki ośrodek medycyny pracy, powiatowe centrum pomocy rodzinie itp.)

 

Specjaliści :

 


SAVE_20181217_0838302 4

Dorota
Kulikowska

psycholog, certyfikowany psychoterapeuta,
terapeuta uzależnień