UZALEŻNIENIA

Zakres konsultacji i terapii dla osób dorosłych i młodzieży:

• nadużywanie środków psychoaktywnych (alkohol, leki, narkotyki, dopalacze),
• uzależnienie behawioralne (hazard, komputer, telefon, zakupy, seks),
• pomoc osobom będących w relacji z osobami uzależnionymi (współuzależnienie)
• DDA (dorosłe dziecko alkoholika)
• trudności w relacji z osobą uzależnioną
• trudności z radzeniem sobie ze złością i agresją
• trudności z radzeniem sobie ze stresem
• poczucie niepewności, natrętne myśli i przymusowe czynności
• obniżony nastrój, depresja
• poczucie bezsilności w trudnej sytuacji życiowej
• doświadczanie przemocy (fizyczna, psychiczna, seksualna, ekonomiczna)
• diagnozowanie w kierunku uzależnienia od środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych na potrzeby różnych instytucji (sąd, wojewódzki ośrodek medycyny pracy, powiatowe centrum pomocy rodzinie itp.)

Specjaliści :

Dorota
Kulikowska

psycholog, certyfikowany psychoterapeuta,
terapeuta uzależnień


Magdalena
Gierula

psychoterapeuta uzależnień