Zofia Sozańska – psycholog, psychoterapeuta

Jestem psychologiem, psychoterapeutą oraz praktykiem metody Kids’ Skills. Pracuję w podejściu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR), która zakłada, że rozwiązywanie trudności życiowych i potrzeba odnalezienia lepszej jakości życia jest zasobem każdego człowieka. Podczas sesji terapeutycznych wspieram klientów w rozpoznaniu i dotarciu do swojego twórczego potencjału oraz osiągnięcia upragnionych zmian. Prowadzę terapię indywidualną dzieci i osób dorosłych. Poddaję się regularnej superwizji.

Wykształcenie:

  • Szkolenie z Metody Kids’ Skills – Dam Radę!, Laboratorium Edukacji i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Warszawa
  • Szkolenie I, II stopnia z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Warszawa (w trakcie)
  • Trening Porozumienie Bez Przemocy, prowdząca: Agnieszka Pawilk, Wrocław
  • Szkolenie Interwencja kryzysowa i rozwiązywanie konfliktów bez przemocy, Small House Homes, Wielka Brytania
  • Szkolenie Praca z dziećmi i rodzicami według zasad terapii systemowej, Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS, Katowice
  • Szkolenie Narzędzia zapobiegania przemocy, Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS, Katowice
  • Trening z zakresu Umiejętności Interpersonalnych i Podstaw Pomagania Centrum Counsellingu Gestalt, Kraków
  • Psychologia kliniczna, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zakres konsultacji i terapii dorosłych:

Pracuję z osobami dorosłymi, które doświadczają kryzysu, stresu, poczucia samotności, braku zadowolenia z życia, braku motywacji, trudności w relacjach rodzinnych lub zawodowych. W mojej praktyce spotykam się również z pacjentami o niskim poczuciu wartości oraz z młodymi osobami napotykającymi trudności w nauce i w podejmowaniu decyzji lub mającymi problemy z rówieśnikami. Prowadzę terapię klientów pragnących rozwoju osobistego, głębszego poznania, lepszego zrozumienia siebie i innych.

Zakres konsultacji i terapii dzieci i młodzieży:

Pracuję z dziećmi, które są płaczliwe, których zachowanie oceniane jest jako niegrzeczne, nie lubią chodzić do przedszkola / do szkoły, mają problemy adaptacyjne w grupie, są w trudnym okresie związanym z sytuacją domową (rozwód rodziców, strata bliskiej osoby, zmiana miejsca zamieszkania), cierpią z powodu nieśmiałości.

Metoda Dam Radę! i Jestem z Ciebie dumny dla dzieci (4+), młodzieży i ich rodziców lub opiekunów:

Pracując z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami lub opiekunami, wykorzystuję program Kids’ Skills obejmujący metody Dam Radę! i Jestem z Ciebie dumny. Obie z nich oparte są o założenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Metoda Dam Radę! służy zmianie zachowania dzieci i młodzieży, przy zachowaniu do nich szacunku i budowaniu autentycznej współpracy. W tej metodzie problemy dziecka rozumiane są jako szansa nabycia nowych umiejętności. Terapia poprzedzona jest spotkaniem z rodzicami lub opiekunami – konsultacją psychologiczną. Sesje mają stałą długość 50 minut. Metoda Jestem z Ciebie dumny skierowana jest do rodziców, wychowawców oraz opiekunów, którzy uczą się, jak można wspierać dzieci w przezwyciężaniu ich problemów, koncentrując się na dziecięcych umiejętnościach.